Cat M – Bioquimica Recuperacion TP 1 – Com. 1

Recuperación TP 1 – Comision 1: Martes 12/4, de 20 a 21h (posterior a la clase de las 19h.). En Hospital SImulado